21 June 2012

ภารกิจในวันนี้ ในช่วงเช้าดิฉันได้ยืนต้อนรับนักเรียนหน้าประตูโรงเรียน ช่วยครูจัดแถวนักเรียนเพื่อทำกิจกรรมหน้าเสาธง  หลังจากนั้นก็ได้ตรวจการทำข้อสอบของนักเรียน และในตอนเย็นก็ได้ประกาศผลการสอบให้กับนักเรียน

No comments:

Post a Comment