14 June 2012

ภารกิจในวันนี้ ในช่วงเช้าดิฉันได้ยืนต้อนรับนักเรียนหน้าประตูโรงเรียน ช่วยครูจัดแถวนักเรียนเพื่อทำกิจกรรมหน้าเสาธง หลังจากนั้นก็ได้ช่วยงานกิจกรรมวันไหว้ครู หลังจากนั้นก็ทำกิจกรรมการเลือกตั้ง เคลียร์พื้นที่  ได้ช่วยสอนแทนครูในสายชั้น ช่วยห้องสหการในเวลาพักเที่ยง และจัดการเรียนการสอนให้กับเด็กนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/3 และชั้น ป. 4/4 ทักทายนักเรียนในการเกริ่นนำเข้าสู่บทเรียน ดิฉันได้ทบทวนเกี่ยวกับการใช้ Do/Does และสอนประโยคNegative Form หลังจากที่ได้ทำการสอนเสร็จดิฉันก็ได้ช่วยดูแลนักเรียนทำความสะอาดห้องเรียนก่อนกลับบ้าน

No comments:

Post a Comment