Week 4

In class

Aspects

Aspects: การณ์ลักษณะ คือมุมมองของผู้พูดที่มีต่อสถานการณ์นั้น ๆ เช่นผู้พูด พูดว่าเสร็จสิ้นแล้ว กำลังเกิดขึ้น พึ่งเริ่มต้น หรือเกิดซ้ำๆ

1.Progressive continuous aspects จะมีคำว่า กำลัง อยู่ ตลอด

1.1 กำลังดำเนินอยู่

1.2 ดำเนินอยู่ต่อเนื่อง
เช่น She was sleeping.

1.3 เหตุการณ์เกิดขึ้นและจบลงอย่างรวดเร็ว แต่เกิดขึ้นซ้ำ ๆ
เช่น The boy is hitting my dog with a stick.

1.4 เหตุการณ์ที่ยังไม่เสร็จสิ้นสมบูรณ์
เช่น I am writing a book on global warming.

1.5 เหตุการณ์เกิดขึ้นชั่วคราว
เช่น She is living in London.

2.Perfective aspects จะมีคำว่า แล้ว เสร็จ เคย ได้

2.1 ใช้แสดงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแล้ว และมีความเชื่อมโยงกับเหตุการณ์หรือเวลาภายหลัง
เช่น The thief had run away, When the police arrived.

2.2 เหตุการณ์เกิดขึ้นแล้ว และยังดำเนินอยู่มาถึงปัจจุบัน
เช่น We have lived in Japan since last year.

2.3 เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแล้วโดยมีระบุเวลาแน่ชัด แต่เกิดขึ้นอย่างน้อย 1ครั้งนับจนขณะปัจจุบัน
เช่น I have been to India before.

2.4 เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแล้ว และยังส่งผลอยู่ในขณะปัจจุบัน
เช่น He has cut himself.
I have eaten rice.

แปล

1.คนส่วนใหญ่เชื่อว่า สุนัขเป็นเพื่อนที่ดีที่สุดของมนุษย์
Most people believe that dogs are man’s best friends.

2.ปัจจุบันอัตราการว่างงานในประเทศไทยอยู่ที่ 28 เปอร์เซ็นต์
At present the unemployment in Thailand is stands / 28 percent.

3.ตอนที่ฉันยังเป็นเด็ก ฉันดื่มนม 1 แก้วทุกวัน
When I was young, I drank a glass of milk every day.

4.นิดโทรมาหาฉันเมื่อสองสามวันก่อน
Nid call me a few days ago.

5.ตั้งแต่น้อยลาออกจากงาน เขาไม่เคยโทรมาหาฉันเลย
Since Noi quit the job, she has never called me.

6.รัฐบาลประกาศขึ้นราคาน้ำมันแล้ว
The government has announced an increase in oil prices.

7.คุณทำงานหนักมาตลอด ตอนนี้ควรจะพักผ่อนบ้างได้แล้ว
You have been working hard. Now you should rest.

8.ระหว่างที่ฉันรอพบหมอ ฉันอ่านนิตยสารจบไป 2 เล่ม
While I was waiting for seeing the doctor, I read two magazines.

9.ก : ตอนที่ฉันเข้าไปในห้องนั่งเล่น สามีฉันกำลังดูข่าวอยู่
ข : ตอนที่ฉันเข้าไปในห้องนั่งเล่น สามีฉันดูข่าวจบแล้ว
A : When I went into the living room, my husband was watching news.
B : When I went into the living room, my husband had watched the news.

10.ศักดิ์สูบบุหรี่มานาน 30 ปี แต่เขาเลิกสูบบุหรี่แล้วเมื่อ 2 ปีก่อน
Sak had been smoking for 30 years but he gave up smoking 2 years ago.

11.เขาจะเอาหนังสือมาคืนเธอวันศุกร์
He will return the book to on Friday.

12.ฉันกำลังจะเริ่มงานใหม่อาทิตย์หน้า
I am going to start a new job next week.


Out class

1.อย่าโทรมาหาฉันช่วง 6 โมงถึงทุ่มหนึ่งนะ ฉันกำลังกินข้าวเย็นอยู่ตอนนั้น
Do not call me up at 6 pm. to 7 pm. I was having dinner at the time.

2.โทรมาหาฉันหลังทุ่มหนึ่งนะ ฉันกำลังกินข้าวเสร็จแล้วตอนนั้น
Calling me after 7 pm., I was finished eating at that time.

3.เมื่อเช้านี้ตอนเราไปถึงที่ทำงาน ก็พบว่ามีคนงัดเข้าไปในบริษัทตอนกลางคืน
When we go to work this morning, I find that there are people breaking into the company at night.

4.จอยบอกฉันว่า เขาจะไปเที่ยวเชียงใหม่ในเดือนพฤษภาคม
Joy told me that she will go to travel to Chiang Mai in May.

5.เธอคิดอะไรตอนที่ซื้อกระโปรงตัวนี้นะ มันสั้นมาก
What do you think when you bought this skirt? So short it.

No comments:

Post a Comment